കോര്‍പറേഷന്‍

അഡ്വ. വി.കെ. പ്രശാന്ത്‌


പേര് അഡ്വ. വി. കെ പ്രശാന്ത്
പദവി മേയര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 01
വാര്‍ഡ് കഴക്കൂട്ടം
വയസ് 34
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) കഴക്കൂട്ടം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം ലക്ഷ്മി നിവാസ്, കരിയില്‍, കഴക്കൂട്ടം പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9447260664

സിന്ധു ശശി


പേര് സിന്ധു ശശി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 03
വാര്‍ഡ് കാട്ടായിക്കോണം
വയസ് 48
വിദ്യാഭ്യാസം

പ്രീ-ഡിഗ്രി

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം)ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം,
എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം വാഴവിളവീട്, വാഴ വിള, അണ്ടൂര്‍ക്കോണം പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9495569383

വി. ശാലിനി


പേര് വി. ശാലിനി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 07
വാര്‍ഡ് ഇടവക്കോട്
വയസ് 45
വിദ്യാഭ്യാസം

എസ്.എസ്.എല്‍.സി

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം)ഗ്രൂപ്പ് അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍ അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം കുന്നത്തു വിളാകം, മാവര്‍ത്തലക്കോണം,
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9496770632

സി. സുദര്‍ശനന്‍


പേര് സി. സുദര്‍ശനന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 08
വാര്‍ഡ് ചെല്ലമംഗലം
വയസ് 45
വിദ്യാഭ്യാസം

എസ്.എസ്.എല്‍.സി

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം)ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം,
സി.ഐ.റ്റി.യു ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം പുത്തന്‍വിള വീട്, കരിയം, പൗഡിക്കോണം പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9349902142

കെ.എസ്. ഷീല


പേര് കെ. എസ്. ഷീല
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 09
വാര്‍ഡ് ചെമ്പഴന്തി
വയസ് 47
വിദ്യാഭ്യാസം

എം.എ

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം)ബ്രാഞ്ച് അംഗം,
എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി മേഖല പ്രസിഡന്റ്
,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം ഷീലാ ഭവന്‍, ഉദയ ഗിരി, ചെമ്പഴന്തി പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9387465462

എന്‍. അനില്‍ കുമാര്‍


പേര് എന്‍. അനില്‍കുമാര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡ് മണ്ണന്തല
വയസ് 47
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രീ

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം) ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം അക്ഷയ, എസ്.എല്‍‍.നഗര്‍, മണ്ണന്തല, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9496257495

എസ്.എസ്. സിന്ധു


പേര് എസ്. എസ്. സിന്ധു
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
വയസ് 44
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രീ

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

 
സ്ഥിര വിലാസം പുത്തന്‍ വിള വീട്, പൂന്തി റോഡ്, കുമാരപുരം,
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9995171404

ആര്‍. ഗീതാ ഗോപാല്‍


പേര് ആര്‍. ഗീതാഗോപാല്‍
പദവി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ (ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡ് മുട്ടട
വയസ് 58
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ മെഡിക്കല്‍ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം) പേരൂര്‍ക്കട ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
പേരൂര്‍ക്കട ഏര്യാ സെക്രട്ടറി
സ്ഥിര വിലാസം ഗീതം,റ്റി.സി 4/1538-1, കവടിയാര്‍ പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9447521172

ബിന്ദു ശ്രീകുമാര്‍


പേര് ബിന്ദു ശ്രീകുമാര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡ് ശാസ്തമംഗലം
വയസ് 42
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി മാത്‌സ്, എച്ച്.ഡി.സി

പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം

സി.പി.ഐ(എം)ബ്രാഞ്ച് അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം ബി-32 എ, അമ്പാടി, ശ്രീ രാഗം ലെയ്ന്‍, ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം – 3
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9947694637

ബിനു. ഐ.പി


പേര് ബിനു.ഐ.പി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡ് കുന്നുകുഴി
വയസ് 38
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) പാളയം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം മീനാ ഭവന്‍, റ്റി.സി. 27/1524, ജനറല്‍ ആശുപത്രി, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9387757805

ഐഷ ബേക്കര്‍


പേര് ഐഷാ ബേക്കര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡ് പാളയം
വയസ് 63
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) പാളയം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി.സി 14/2099(2), ബേക്കര്‍ ഹൗസ്, പാളയം ബേക്കര്‍ റോഡ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം 695034
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9387833770, (0471) 2326218

എം.എ. വിദ്യാ മോഹന്‍


പേര് എം.എ.വിദ്യാ മോഹന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡ് തൈക്കാട്
വയസ് 21
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ഗ്രൂപ്പ് അംഗം,
ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം മുല്ലശ്ശേരി വീട്, റ്റി.സി 24/1457, തൈക്കാട്, ചാല പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 7558811994

കഞ്ഞിരംപാറ രവി


പേര് കാഞ്ഞിരംപാറ രവി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡ് കാഞ്ഞിരംപാറ
വയസ്  
വിദ്യാഭ്യാസം  
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) പാളയം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം  
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9946498552

പി. എസ്. അനില്‍കുമാര്‍


പേര് പി. എസ് അനില്‍കുമാര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡ് പേരൂര്‍ക്കട
വയസ് 46
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം,
സി.ഐ.റ്റി.യു ഏര്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി,
സി.ഡബ്ലൃു.എഫ്.ഐ ഏര്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
സ്ഥിര വിലാസം മേലെ വീട്, ബി.ജി.ആര്‍.എ 31, പേരൂര്‍ക്കട പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം-05
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9447270538

രാജിമോള്‍. പി


പേര് രാജിമോള്‍. പി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡ് നെട്ടയം
വയസ് 35
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എഡ് ( ഹിന്ദി)
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം ഗായത്രി നിവാസ്, പുതൂര്‍ക്കോണം, പുര : 73എ,
മണികണ്‌ഠേശ്വരം പി. ഒ, വട്ടിയൂര്‍കാവ്, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 8089124473

റ്റി. ബാലന്‍


പേര് റ്റി. ബാലന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡ് കാച്ചാണി
വയസ് 59
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി,
കേരള കര്‍ഷക സംഘം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
സ്ഥിര വിലാസം ഷിജു ഭവന്‍, മലമുകള്‍‍, കൊടുങ്ങാനൂര്‍ പി. ഒ,
തിരുവനന്തപുരം -
13
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9744821042

റാണി വിക്രമന്‍


പേര് റാണി വിക്രമന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡ് വഴോട്ടുകോണം
വയസ്  
വിദ്യാഭ്യാസം  
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം  
സ്ഥിര വിലാസം  
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍  

എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍


പേര് എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
പദവി ചെയര്‍മാന്‍ (വിദ്യാഭ്യാസ - കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡ് ആറന്നൂര്‍
വയസ്  
വിദ്യാഭ്യാസം  
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം  
സ്ഥിര വിലാസം  
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9995341123

വി. ഗോപകുമാര്‍


പേര് വി. ഗോപകുമാര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 47

 

വാര്‍ഡ് മുടവന്‍മുകള്‍
വയസ്

51

വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി സി /19/416(3), താഴത്ത് കുന്ന് വീട്, മുടവന്‍മുകള്‍,
പൂങ്കുളം പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9496202477

സഫീറ ബീഗം. എസ്


പേര് സഫീറ ബീഗം എസ്
പദവി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ (മരാമത്ത് കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡ് പൊന്നുമംഗലം
വയസ് 44
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി
സ്ഥിര വിലാസം സുലൈഖ മന്‍സില്‍, വാറുവിളാകം,
വെള്ളായണി, നേമം പി.ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9633353762

ആര്‍.പി. ശിവജി


പേര് ആര്‍. പി ശിവജി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡ് പുന്നയ്ക്കാമുകള്‍
വയസ് 49
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ- ഡിഗ്രി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം ഉത്രാടം, കെ. കെ റോഡ്‌, റ്റി.സി 51/2085,
ആറാമട പി. ഒ - 695032
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9495145254

എ. വിജയന്‍


പേര് എ. വിജയന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 53
വാര്‍ഡ് എസ്റ്റേറ്റ്
വയസ് 52
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ- ഡിഗ്രി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
സി.ഐ.റ്റി.യു ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
സി.ഡബ്ലൃു.എഫ്.ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം ആറ്റിശ്ശേരി വീട്, നീറമണ്‍കര, കൈമനം പി. ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 40
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9447553722

എസ്. പുഷ്പലത


പേര് എസ് പുഷ്പലത
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡ് നെടുംകാട്
വയസ് 45
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി. സി 21/601, തെക്കേ വിള വീട്, നെടുംകാട്,
കരമന പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9388887528

സി. സത്യന്‍


പേര് സി. സത്യന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 58
വാര്‍ഡ് പൂങ്കുളം
വയസ് 50
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം)ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി.സി 58/3030, പുണ്യ, പാച്ചല്ലം, തിരുവല്ലം പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 94477154019

എന്‍.എ. റഷീദ്


പേര് എന്‍. എ റഷീദ്
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 62
വാര്‍ഡ് വിഴിഞ്ഞം
വയസ്  
വിദ്യാഭ്യാസം  
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം  
സ്ഥിര വിലാസം  
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9447397663

റസിയ ബീഗം


പേര് റസിയ ബീഗം
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 69
വാര്‍ഡ് കളിപ്പാന്‍കുളം
വയസ് 47
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം)ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
കമലേശ്വരം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി.സി 69/567(3), എം.ആര്‍.എ.ഡബ്ലൃു (22),
കളിപ്പാന്‍കുളം, മണക്കാട് പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9388636952

എസ്. നൂര്‍ജഹാന്‍


പേര് എസ്. നൂര്‍ജഹാന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 74
വാര്‍ഡ് പുത്തന്‍പള്ളി
വയസ് 52
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം  
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി.സി 74/896(1), പള്ളി തെരുവ്, പൂന്തുറ പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9446589842

അഞ്ചു. എസ്. ആര്‍


പേര് അഞ്ചു എസ്. ആര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 78
വാര്‍ഡ് മുട്ടത്തറ
വയസ് 22
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം)ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം,
എസ്.എഫ്.ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം സുമം, റ്റി.സി 43/980(3), പരുത്തികുഴി,
മണക്കാട് പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 8547970160

പി. ബാബു


പേര് പി. ബാബു
പദവി ചെയര്‍മാന്‍ (വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 82
വാര്‍ഡ് വഞ്ചിയൂര്‍
വയസ് 57
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) പാളയം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
സി.ഐ.റ്റി.യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം എ.ആര്‍.എ 125, റ്റി.സി 82/1014, അത്താണി ലൈന്‍,
വഞ്ചിയൂര്‍ പി. ഒ
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9446553057

കെ. ശ്രീകുമാര്‍


പേര് കെ. ശ്രീകുമാര്‍
പദവി ചെയര്‍മാന്‍ (ആരോഗ്യ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി)
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 86
വാര്‍ഡ് ചാക്ക
വയസ് 57
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ - ഡിഗ്രി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം)ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം പവിത്രം, റ്റി.സി 31/805(1), പുള്ളിലയിന്‍, ചാക്ക
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 94474551472

ഷാജിത നാസര്‍


പേര് ഷാജിദ നാസര്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 88
വാര്‍ഡ് വള്ളക്കടവ്
വയസ് 44
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ - ഡിഗ്രി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം)ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം,
അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സ്ഥിര വിലാസം റ്റി.സി 35/520, വിനിത മന്‍സില്‍, പ്രിയദര്‍ശനി നഗര്‍,
വള്ളക്കടവ് പി. ഒ - 695008
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9895673019

ശോഭ റാണി


പേര് ശോഭ റാണി
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 92
വാര്‍ഡ് കടകംപള്ളി
വയസ് 57
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യമഹിളാ അസോസിയേഷന്‍
ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി
സ്ഥിര വിലാസം കൃഷ്ണശ്രീ, കിളികുന്നം, ആനയറ പി. ഒ,
തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9496226510

ശിവദത്ത്. എസ്


പേര് ശിവദത്ത് എസ്
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 97
വാര്‍ഡ് കുളത്തൂര്‍
വയസ് 48
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ- ഡിഗ്രി, ഐ.റ്റി.ഐ
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം) ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം,
കേരള കര്‍ഷക സംഘം മേഖല പ്രസിഡന്റ്
സ്ഥിര വിലാസം പട്ടറത്ത് വീട്, അരശുംമൂട്, കുളത്തൂര്‍ പി. ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695583
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9447092305

മേടയില്‍ വിക്രമന്‍


പേര് മേടയില്‍ വിക്രമന്‍
പദവി കൗണ്‍സിലര്‍
വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 99
വാര്‍ഡ് പൗണ്ട്കടവ്
വയസ് 48
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
പാര്‍ട്ടി/വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളിലെ സ്ഥാനം സി.പി.ഐ(എം)കഴക്കൂട്ടം ഏര്യാ കമ്മിറ്റി അംഗം,
സി.ഡബ്ലൃു.എഫ്.ഐ കഴക്കൂട്ടം ഏര്യാ സെക്രട്ടറി
സ്ഥിര വിലാസം മേടയില്‍ വീട്, കുളത്തൂര്‍ പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം  
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 9847853660

end faq


Copyright © 2015. CPIM Thiruvananthapuram District Committee. All Rights Reserved. Designed by Mahesh