ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍
SL # പേര് ഫോണ്‍ #
01 പിരപ്പന്‍കോട് മുരളി 0471-2445708
02 ജി.രാജന്‍ 9446412378
03 ഇ.ജി.മോഹനന്‍ 9495688566
04 ബി.എസ്.രാജീവ്‌ 9447006551
05 എസ.എസ്.രാജലാല്‍ 9447037169
06 ബി.സത്യന്‍ 9447142211
07 കരമന ഹരി 9847068333
08 പി.രാജേന്ദ്രകുമാര്‍ 9447010719
09 പുല്ലുവിള സ്റ്റാന്‍ലി 9447102571
10 തിരുവല്ലം ശിവരാജന്‍ 9495186237
11 എം.എം.ബഷീര്‍ 9447091625
12 സി.കെ.ഹരീന്ദ്രന്‍ 9447696005
13 ജി.സദാനന്ദന്‍ 9447334639
14 വി.ജയപ്രകാശ് 9447226124
15 കെ.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍ 9447728289
16 ഡി.കെ.മുരളി 9447428205
17 എ.സമ്പത്ത് 9447066840
18 അഡ്വ. ഐ.ബി.സതീഷ്‌ 9446558430
19 മടവൂര്‍ അനില്‍ 9447682400
20 അഡ്വ. എ.എ.റഷീദ് 9847720006
21 പട്ടം പി.വാമദേവന്‍ നായര്‍ 9446514553
22 എസ്.പുഷ്പലത 9388887528
23 ഡബ്ല്യു.ആര്‍.ഹീബ 9495073938
24 പി.ബിജു‌ 9847399309
25 അഡ്വ. വി.ജോയി 9447206270
26 ആര്‍.സുഭാഷ് 9446484420
27 പി.രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ 9447767693
28 ഐ.സാജു 9895611224
29 എ.എ.റഹിം 9895005230
30 കെ.ശശാങ്കന്‍ 9446810677
31 എസ്.ഷാജഹാന്‍ ‍ 9447169209
32 വി.എസ്.പത്മകുമാര്‍ 9446417191
33 എം.ജി.മീനാംബിക 9495123499
34 കെ.ആന്‍സലന്‍ 9567231282

Copyright © 2015. CPIM Thiruvananthapuram District Committee. All Rights Reserved. Designed by Mahesh