സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി

ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍

എം. വിജയകുമാര്‍

റ്റി എന്‍ സീമ

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍
9447130303, 0471-2303403 9447077556, 0471-2452131 9447048543, 0471-2543543

കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണന്‍നായര്‍

വി ശിവന്‍കുട്ടി
 
9447694413, 0471-2434789 9846660986, 0471-2451624  

 


Copyright © 2015. CPIM Thiruvananthapuram District Committee. All Rights Reserved. Designed by Mahesh